พ่อพันธุ์แม่พันธุ์

พ่อพันธุ์ TH.CH ไอโฟน

  

พ่อพันธุ์ ไมโล
  
  
แม่พันธุ์ TH.CH กิ๊ฟซี่
  
  
  

แม่พันธุ์ TH.CH น้ำเพ็ชร
  
  
  

แม่พันธุ์ ไข่มุก (ลูกของ TH.CH ไอโฟน + น้ำส้ม)
 
 
 
แม่พันธุ์ น้ำหอม (ลูกของ TH.CH แสนเงิน + TH.CH กิ๊ฟซี่)
    
  
แม่พันธุ์ น้ำส้ม
  
  
  
แม่พันธุ์ สวย
  
  
  
แม่พันธุ์ ขันทอง

  

  

  

แม่พันธุ์ บะหมี่
  
  
แม่พันธุ์ ชิงชิง